Protetyk słuchu - Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Z życia szkoły

Platforma moodle

Rekrutacja

PROTETYK SŁUCHU diagnozuje ubytek słuchu pacjenta, dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu, dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe, a także sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·        wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;

·        analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;

·        dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;

·        sprawowania opieki audio protetycznej po doborze aparatów słuchowych;

·        wykonywania odlewu ucha;

·        produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;

·        prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Perspektywy zatrudnienia:

·        gabinety protetyki słuchu, pracownie audiometryczne, pracownie otoplastyczne

·        pracownie serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego

·        przedszkola dla dzieci niedosłyszących

·        specjalistyczne oddziałay leczenia niedosłuchu

 

·        gabinety i placówki terapeutyczne, przychodnie, kliniki

Biuletyn Informacji Publicznej       Biuletyn Informacji Publicznej 


Desing by EduSystem. | All Rights Reserved. | Copyright by Szkolamedyk.pl 2015.