Opiekun medyczny - Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Z życia szkoły

Platforma moodle

Rekrutacja

Zadaniem opiekuna medycznego jest pomoc osobom chorym i niesamodzielnym przy wykonywaniu codziennych czynności. Zawód opiekun medyczny przygotowuje absolwentów do pracy z ludźmi chorymi przebywającymi w leczeniu.

Podstawowe cele zawodowe:
• Rozpoznawanie celów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
• Współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizacji planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
• Wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczące opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
• Wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej
• Dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych

Przyszłe miejsca pracy opiekuna medycznego:
• Szpitale
• Zakłady opiekuńczo – lecznicze
• Środowiska domowe
• Przychodnie
• Sanatoria

W wyniku kształcenia uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. na temat:
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby w różnym wieku
• Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
• Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej do zwiększenia samodzielności życiowej
• Zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
• Zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
• Wykonywanie zabiegów higienicznych
• Współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
• Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów higienicznych
• Konserwacji przyborów podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
• Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej       Biuletyn Informacji Publicznej 


Desing by EduSystem. | All Rights Reserved. | Copyright by Szkolamedyk.pl 2015.